Kiti projektai:

„JAUNIEJI GAMTAMOKSLIAI“
Vasaros vaikų dienos stovykla, rugpjūčio 8-12 d., 2022

Šiandien kaip niekad svarbu kalbėti apie gamtos išsaugojimą, miesto ir gamtos dermę, žmogaus daromą įtaką ekosistemoms ir kokiais būdais galėtume prisidėti prie klimato kaitos švelninimo. Stovykla „Jaunieji gamtamoksliai“ yra orientuota į ekologinį vaikų ugdymą. Kurdami teigiamas patirtis gamtoje bei supažindindami su vietine flora ir fauna stiprinsime vaikų ryšį su gamta. Šios gamtamokslinės stovyklos tikslas suteikti žinių ir įgūdžių bei formuoti vaiko asmenybei reikalingą vertybių sistemą, padedančią saugoti mus supančią aplinką ir gamtos išteklius.

ProgramaPAGRINDINĖ INFORMACIJA

Į kainą įskaičiuota:

Diena stovykloje:

Registruotis galite https://forms.gle/7PgnJseVbo5UASra8

tel. nr: +370 600 63562 arba el.p.: gabriele@micro-empathy.com

Vadovų prisistatymas

Gabrielė – projektų vadovė bei įvairių kultūrinių ir socialinių projektų koordinatorė. Turi edukatorės patirties dirbant su vaikais muziejuje, bei vadovo vaikų stovyklose. Daugiau nei 10 metų organizuoja, koordinuoja ir kuria įvairaus kultūros, meno paveldo pažinimui skirtą įniciatyvas, rengia įvairias vaikų vasaros stovyklas, mainus, žaliųjų idėjų užsiėmimus. 

Viena iš VšĮ Mikroempatija įkūrėjų. Vykdanti miesto bendruomenės įtraukimą į žaliąsias iniciatyvas.


Anželika – pedagogė, studijuojanti ekologiją universitete. Didelę patirtį sukaupusi dirbdama su vaikais darželyje, kur per ugdymo veiklas didelį dėmesį skiria supančios aplinkos tyrinėjimui. Ugdymo metu siekia, kad vaikai augtų veiklūs, aktyvūs, todėl sudaromos visos galimybės vaikams tyrinėti, išbandyti save, atrasti ir sužinoti. 


Emilija – Vilniaus universitetą baigusi gyvybės mokslų bakalaurė. Kolektyvo Mikroempatija narė, užsiimanti erdviniu-ekologiniu aktyvizmu.Stovyklos organizatorius nevyriausybinė organizacija VšĮ Mikroempatija“.

Stovyklos partneris – Kultūros kompleksas SODAS 2123.

Stovyklos rėmėjas – stovykla dalinai finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.


* Atsižvelgiant į oro sąlygas, veiklos gali keistis.

apie  / about

LT: Esame tarpdisciplinių kūrėjų komanda, suburta gilaus susirūpinimo aplinka. Mūsų tikslas – sudominti visuomenę organinių atliekų perdirbimu, žiedinės ekonomikos, ekologijos ir darnaus vystymosi principais. Tikime, kad organinių atliekų kompostavimas gali tapti įprastu reiškiniu miesto bendruomenėse, sukeliančiu didelius socialinius ir aplinkosauginius pokyčius. Com(e)posting projektas – tai neįprasta galimybė pradėti jautriai, kūrybiškai ir visuomeniškai sekti New European Bauhaus principais.ENG: We are a transdisciplinary team driven by an overwhelming sense of care. Our goal is to raise public interest in organic waste processing, the circular economy, ecology, and sustainable development in general. We believe that bio-waste composting could become the "new normal" for urban communities bringing a huge social and environmental change. Com(e)posting is an outstanding opportunity to start creatively engaging ourselves with the core values of the New European Bauhaus.

events

Date: October 22st
Location: SODAS2123
Public discussion on Organic Waste Management , Climate Week  2021 | Com(e)posting

Date: October 23 - 24th
Location: SODAS2123
Interactive exhibition for Experiments Platform, Architektūros fondas Forum | Com(e)posting  | Nerim

Date: November 4th
Location: SODAS2123
Education for Planetos lobių sargybinis day camp by Gatvės gyvos | Com(e)posting 

Date: November 20, 27th; December 4th
Location: CAC Reading Room
LARP Workshop for Unrealized Projects in Vilnius from the 20th Century, Vilnius Museum | Sigh(t)

Date: 2022
Location: Lithuanian Education History Museum
Exhibition on Non-verbal Ecology for Lithuanian Education History Museum  | Com(e)posting

past events

Date: August 22nd - October 23rd
Location: Linkmenų Fabrikas Tech Arts
Floating pavilion construction workshop | Nerim

Date: October  17th 10 am
Location: SODAS2123
Anaerobic digestion module construction workshop,  Experiments Platform  | Com(e)posting

Date: September 18th - October 15th
Location: SODAS2123
Art instalation for Vitebskas Vitebskui, Experiments Platform | Com(e)posting

Date: May 12th - October 24th
Location: SODAS2123
Participating in Experiments Platform by Architektūros fondas | Com(e)posting  | Nerim

contacts

Team: hello@micro-empathy.com

Gabrielė Janilionytė | Anthropology | Communication, educ.;
gabriele@micro-empathy.com 

Augustas Lapinskas | Architecture, Urbanism | Design, educ.;
augustas@micro-empathy.com

Emilija Rakutienė | Biology | Research, educ.;
emilija@micro-empathy.com

Marius Lukošiūnas | Architecture | Design, educ.;
marius@micro-empathy.com

Gabrielė Vingraitė | Graphic Design | Design, communicationProjects: Com(e)posting | Nerim | Sigh(t) | Xantho