Programos „Kuriu Vilnių“ projektas „Skulptūrinis objektas / tyrimų stotis Neryje“

Atsirado naujas kultūrinis traukos taškas – skulptūrų parkas ir laukinių augalų sodas Neries saloje. Šiam tikslui pasiekti sukurta plaukiojanti modulinė mokslinių tyrimų stotis, kuri tapo kompleksiniu mokslo, meno ir kultūros sritis apimančią tyrimų platforma  bei mobilumo priemone. 

Šiuo ilgamečiu tyrimu siekiama skatinanti pietvakarinės Vilniaus miesto dalies kultūrinį aktyvumą, pilietinį sąmoningumą ir naujų iniciatyvų kūrimą, į jas įtraukiant vietinę bendruomenę bei tokiu būdu skatinti periferinių Vilniaus miesto apylinkių pažinimą.

Projektas yra dalis Vilniaus miesto savivaldybės programos „Kuriu Vilnių“ 2022 metais.  

Plačiau apie projektą

Pietvakarinė Vilniaus dalis, einanti palei Neries upę, yra iki šiol labai mažai tyrinėta teritorija, nepakankamai įvertinta kaip bendra ir integrali Vilniaus miesto dalis. Lazdynų sala, esanti Neries upėje, yra reiškinys, kurį galima analizuoti ir vertinti iš skirtingų socialinių, aplinkosauginių, erdvinių ir ekonominių perspektyvų.

Pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą nustatyta, kad sala priklauso vandenvietės 2-ajai zonai ir priskiriama dvejoms seniūnijoms. Šioje zonoje nebuvo numatyta jokia veikla, išskyrus sanitarinės apsaugos zonos juostą. Nors šaltiniai teigia, kad Lazdynų sala buvo dirbtinai supilta prieš 70 metų, iš 1933 m. Panerių erozinio kalvyno žemėlapio matyti, kad ši sala tuo metu jau buvo pažymėta.

Geografiškai išanalizavus kultūrinius Vilniaus traukos taškus nutolusius nuo miesto centro, pastebima periferinių miesto ir viešųjų erdvių marginalizacija, kyla problemos su periferinių meno projektų įgyvendinimu. Lazdynų salos apylinkėse, 7 kilometrų spinduliu, nėra aktyvių kultūrinių vietų. Tai lemia neįprasta geografinė padėtis su industrinėmis zonomis, gyvenamąja vieta ir privačiais namais.

Projektas „Skulptūrinis objektas / tyrimų stotis Neryje“ siekia įtraukti Lazdynų salą į Vilniaus kultūrinę žemėlapį. Tyrimai apima biologinę, gamtinę ir floros įvairovę, taip pat inovatyvius, gamtą tausojančius energijos modelius. Vietos bendruomenė buvo įtraukta, o institucijos ir organizacijos buvo kviečiamos dalyvauti strategijos plano kūrime.

Projektu siekiama skatinti kultūrinį aktyvumą, pilietinį sąmoningumą ir naujų iniciatyvų kūrimą pietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje, įtraukiant vietinę bendruomenę.

Projektas yra dalis Vilniaus miesto savivaldybės programos  „Kuriu Vilnių, 2022 metais, finansuotas 42 000 Eur suma.
Projektą įgyvendino VšĮ „Mikroempatija“ (asmeniškai prisidėjo 4000 Eur.). Projekto vadovas Kipras Dubauskas.

 

Vasaros vaikų stovykla
„Jaunieji gamtamoksliai.
Kaip susigyventi su gamta?“
rugpjūčio 21-25 d.


Plačiau apie stovyklą

Nevyriausybinė organizacija ,,Mikroempatija“ antrus metus iš eilės organizuoja stovyklą ,,Jaunieji gamtamoksliai“, kuri skirta turiningai užimti 7-10 m. vaikus vasaros atostogų metu. Planuojamomis veiklomis skatinsime gamtos pažinimą, ekologijos ugdymą, atliekų rūšiavimą, kalbėsime apie klimato kaitą. 

Šių metų stovyklos tema ,,Kaip susigyventi su gamta?“ yra kaip niekad aktuali. Žmogaus, pramonės daroma neigiama įtaka gamtos ekosistemai yra didžiulė. Stovykloje tyrinėsime, kokiais būdais galėtume prisidėti prie pozityvaus klimato kaitos pokyčio bei kaip svarbu (at)kurti ryšį su gamta. bandysime rasti atsakymą, kaip gyvendami mieste, susigrąžinti gamtą į miestą.

Stovykloje tarp edukacinių kūrybinių užsiėmimų numatyta skatinti ir dalyvių fizinį aktyvumą - orui leidžiant visas veiklas vykdysime gryname ore, keliausime į įvairias edukacines veiklas kitose įstaigose, parkuose, miške. Stovyklos rytus pradėsime aktyvia mankšta lauke. Pietausime tap pat gryname ore.

Be edukacinių užsiėmimų numatomi sportiniai, tradiciniai judrieji žaidimai, skatinantys ne tik aktyvų ir smagų laiko leidimą gamtoje, bet ir visuomeninę pagalbą prisidedant prie gamtos švarinimo ir  rūšiavimo*. Stovykloje dienos orientuotos tiek į naujų žinių įgijimą, tiek į praktinių įgūdžių praplėtimą. Stiprinant dalyvių emocinę gerovę, daug dėmesio skirsime bendravimui - dienos pradžioje lūkesčių išsakymui, dienos pabaigoje veiklų vertinimui ir refleksijai. 

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Stovykla finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės, todėl kaina tėveliams mažesnė. Įprastinė stovyklos kaina be Vilniaus m. savivaldybės finansavimo - 180,00 EUR.

Svarbu! Vilniaus m. savivaldybė finansuoja tik Vilniaus mieste besimokančius moksleivius. Esantys ne iš Vilniaus miesto, moka pilną stovyklos kainą (180,00 EUR).   

Kontaktai:
Gabrielė Janilionytė, el.p.: gabriele@micro-empathy.com, tel. nr: +370 600 63562

Stovyklą organizuoja nevyriausybinė organizacija VšĮ „Mikroempatija“.
Stovykla dalinai finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės.

* Atsižvelgiant į oro sąlygas, veiklos gali keistis.

REGISTRACIJA:

https://forms.gle/ZEezCBfddaHm11Fr9

Kiti projektai:

„JAUNIEJI GAMTAMOKSLIAI“
Vasaros vaikų dienos stovykla, rugpjūčio 8-12 d., 2022

Šiandien kaip niekad svarbu kalbėti apie gamtos išsaugojimą, miesto ir gamtos dermę, žmogaus daromą įtaką ekosistemoms ir kokiais būdais galėtume prisidėti prie klimato kaitos švelninimo. Stovykla „Jaunieji gamtamoksliai“ yra orientuota į ekologinį vaikų ugdymą. Kurdami teigiamas patirtis gamtoje bei supažindindami su vietine flora ir fauna stiprinsime vaikų ryšį su gamta. Šios gamtamokslinės stovyklos tikslas suteikti žinių ir įgūdžių bei formuoti vaiko asmenybei reikalingą vertybių sistemą, padedančią saugoti mus supančią aplinką ir gamtos išteklius.

ProgramaPAGRINDINĖ INFORMACIJA

Į kainą įskaičiuota:

Diena stovykloje:

Registruotis galite https://forms.gle/7PgnJseVbo5UASra8

tel. nr: +370 600 63562 arba el.p.: gabriele@micro-empathy.com

Vadovų prisistatymas

Gabrielė – projektų vadovė bei įvairių kultūrinių ir socialinių projektų koordinatorė. Turi edukatorės patirties dirbant su vaikais muziejuje, bei vadovo vaikų stovyklose. Daugiau nei 10 metų organizuoja, koordinuoja ir kuria įvairaus kultūros, meno paveldo pažinimui skirtą įniciatyvas, rengia įvairias vaikų vasaros stovyklas, mainus, žaliųjų idėjų užsiėmimus. 

Viena iš VšĮ Mikroempatija įkūrėjų. Vykdanti miesto bendruomenės įtraukimą į žaliąsias iniciatyvas.


Anželika – pedagogė, studijuojanti ekologiją universitete. Didelę patirtį sukaupusi dirbdama su vaikais darželyje, kur per ugdymo veiklas didelį dėmesį skiria supančios aplinkos tyrinėjimui. Ugdymo metu siekia, kad vaikai augtų veiklūs, aktyvūs, todėl sudaromos visos galimybės vaikams tyrinėti, išbandyti save, atrasti ir sužinoti. 


Emilija – Vilniaus universitetą baigusi gyvybės mokslų bakalaurė. Kolektyvo Mikroempatija narė, užsiimanti erdviniu-ekologiniu aktyvizmu.Stovyklos organizatorius nevyriausybinė organizacija VšĮ Mikroempatija“.

Stovyklos partneris – Kultūros kompleksas SODAS 2123.

Stovyklos rėmėjas – stovykla dalinai finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.


* Atsižvelgiant į oro sąlygas, veiklos gali keistis.

apie  / about

LT: Esame tarpdisciplinių kūrėjų komanda, suburta gilaus susirūpinimo aplinka. Mūsų tikslas – šviesti visuomenę ekologijos, žiedinės ekonomikos, neutralaus klimato ir darnaus vystymosi temomis. Savo veiklą įgyvendiname įtraukdami bendruomenes į vietokūros ir bendrakūros procesus bei taikydami neformaliojo ugdymo metodus. Tikime, kad mūsų miestai gali tapti žalesni, o

bendruomenės – stipresnės ir draugiškesnės aplinkai!
ENG: We are a transdisciplinary team driven by an overwhelming sense of care. Our goal is to educate the public about ecology, the circular economy, a neutral climate, and sustainable development. We do this by involving communities in local and co-creational processes and through non-formal education methods. We believe that our cities can become greener and our communities stronger and more environmentally friendly!


events

Date: October 22st
Location: SODAS2123
Public discussion on Organic Waste Management , Climate Week  2021 | Com(e)posting

Date: October 23 - 24th
Location: SODAS2123
Interactive exhibition for Experiments Platform, Architektūros fondas Forum | Com(e)posting  | Nerim

Date: November 4th
Location: SODAS2123
Education for Planetos lobių sargybinis day camp by Gatvės gyvos | Com(e)posting 

Date: November 20, 27th; December 4th
Location: CAC Reading Room
LARP Workshop for Unrealized Projects in Vilnius from the 20th Century, Vilnius Museum | Sigh(t)

Date: 2022
Location: Lithuanian Education History Museum
Exhibition on Non-verbal Ecology for Lithuanian Education History Museum  | Com(e)posting

past events

Date: August 22nd - October 23rd
Location: Linkmenų Fabrikas Tech Arts
Floating pavilion construction workshop | Nerim

Date: October  17th 10 am
Location: SODAS2123
Anaerobic digestion module construction workshop,  Experiments Platform  | Com(e)posting

Date: September 18th - October 15th
Location: SODAS2123
Art instalation for Vitebskas Vitebskui, Experiments Platform | Com(e)posting

Date: May 12th - October 24th
Location: SODAS2123
Participating in Experiments Platform by Architektūros fondas | Com(e)posting  | Nerim

contacts

Team: hello@micro-empathy.com

Gabrielė Janilionytė | Anthropology | Communication, educ.;
gabriele@micro-empathy.com 

Augustas Lapinskas | Architecture, Urbanism | Design, educ.;
augustas@micro-empathy.com

Emilija Rakutienė | Biology | Research, educ.;
emilija@micro-empathy.com

Gabrielė Vingraitė | Graphic Design | Design, communicationProjects: Com(e)posting | Nerim | Sigh(t) | Xantho | Jaunieji gamtamoksliai | Milikonių bendruomeninė pieva